در این صفحه میتوانید مجموعه استانداردهای کشور انگلستان (BS) را در زمینه مدل اطلاعاتی ساخت (BIM) دریافت نمائید.

http://iibimsolutions.ir/r-and-d/lib...delines-8.html