یکی از بزرگترین مشکلاتی که کاربران رویت، در هنگام کار کردن بروی پروژه های بزرگ دارند کند شدن سرعت کار کردن با رویت می باشد. اینکه سرعت رویت کند می شود می تواند دلایل زیادی داشته باشد که یکی از آنها وجود افزونه ها و پلاگ-این های زیاد بروی رویت می باشد. ممکن است ما از همه آنها همیشه استفاده نکنیم و یا حتی برخی از آنها را هر چند ماه یکبار استفاده می کنیم. بنابراین وجود افزونه های بی استفاده در رویت می تواند یکی از دلایل کند شدن سرعت رویت باشد.

متاسفانه در داخل خود نرم افزار Revit، ابزاری وجود ندارد که بتوانیم افزونه های نصب شده را مدیریت، فعال و یا غیر فعال کنیم، اما با تکنیک زیر می توانید این مشکل را بدون حذف آن افزونه حل کنید و یا در حقیقت آن افزونه یا افزونه های ورد نظر را غیر فعال کنید.
1- ابتدا نرم افزار رویت را ببندید.
2- به مسیر زیر بروید:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\20XX

نکته : منظور از XXورژن نصب شده بروی سیستم شما می باشد.
3- اکنون در پوشه ورژن رویت نصب شده، فایل هایی با فرمت .addin از افزونه های نصب شده موجود است. آنهایی که نیاز ندارید را انتخاب و به صورت موقت از این پوشه Cut و یا جابجا کنید.
نکته : این فایل ها را در پوشه ای خارج از این مسیر Past کنید که بعدها اگر مجدد نیاز داشتید برگردانید در همین پوشه تا آن افزونه فعال شود.
4- رویت را باز کنید و کار را ادامه دهید چون از افزونه هایی که غیر فعال کردید دیگر در رویت خبری نیست.

منبع:
http://iran-bim.com