از جمله مزایا و قابلیت هی پیاده سازی BIM در ساختار نظام فنی اجرایی کشور:

1-امکان پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی
2-چارچوب حل و فصل سریع اختلاف های قراردادی (پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان) نظام مند می نماید.
3-بستری را جهت شکل گیری شرکت های بزرگ ، توانمند و ماندگار را در بخش خصوصی آماده می نماید.
4-سبب ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور می گردد.
5-طرح ها در چارچوب برنامه های توسعه ای و اهداف کلان اقتصادی کشور هدایت می شود.
6-بستر لازم را برای حضور فعال در میدان رقابت های بین المللی فراهم می نماید.
منبع:
1- http://thmporg.ir/News/231/
2- http://iibimsolutions.ir/r-and-d/eve...behesht96.html
3- http://civilhouse.ir/?fkeyid=&siteid...newsview=19452