از طریق لینک های زیر می توانید بسته های آموزشی PDMS را از طریق فروشگاه سایت تهیه فرمائید:

http://www.iibimsolutions.ir/publica...hop/pdms1.html

http://www.iibimsolutions.ir/publica...hop/pdms2.html

http://www.iibimsolutions.ir/publica...hop/pdms3.html

AVEVA - PDMS3.jpgAVEVA - PDMS.jpg
150aba09-dd32-4c39-95b4-dbd88f5af0e2-large.jpeg