"اطلاعیه مهم"هئیت مدیره شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان" و گروه راهکارهای هوشمند bim ایران، با افتخار اعلام میدارد که پس از طی مراحل علمی و اداری فرآیند جذب در پارک علم و فناوری استان قم ، این شرکت به عنوان یکی از معدود شرکت های فناورانه عضو پارک های علم و فناوری سراسر کشور و با رویکرد ارائه خدمات مبتنی بر bim در صنعت ساخت و ساز کشور فعالیت خود را در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قم از مرداد ماه سال 1397 آغاز نمود .با تشکر از مدیریت مرکز رشد و همکاران محترم پارک علم و فناوری استان قم هدف عمده ای شرکت فناورانه ارتقا سطح خدمات فنی مهندسی با استفاده از مفهوم bim در بخش دولتی و خصوصی کشور عزیزمان ایران می باشد.آدرس شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در پارک علم و فناوری استان قم: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی - ساختمان مروارید چهارم - واحد e321