poster-final-final-final.jpg

BIM رویکردی نسبتاً جدید در طراحی، ساخت و مدیریت دوره عمر پروژه* می*باشد که شرایطی را فراهم می*کند تا تمامی ارکان پروژه در یک فضای کاملاً تعاملی به انجام نقش و مسئولیت خود در پروژه بپردازند. این رویکرد سبب افزایش یکپارچگی و هم*افزایی در حوزه*های مختلف فنی، اجرایی و مدیریتی پروژه شده و کمک می*کند بسیاری از مسائل و چالشهای فعلی پروژه*ها به حداقل ممکن برسد. قوانین ساخت و ساز در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا به گونه*ای است که اجازه ساخت و ساز بدون کاربرد BIM را نمی*دهد و استفاده از این رویکرد برای تمام ارکان پروژه گریزناپذیر شده است.تاریخ برگزاری کنفرانس: 6 و 7 اسفند 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 بهمن 1397

اعلام نتایج داوری مقالات : 15 بهمن 1397

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: 25 بهمن 1397

اطلاعات بیشتر:
http://iibimsolutions.ir/r-and-d/wor...mconf-2st.html