آخریـن اخـبار

سمینار " آشنایی با مفهوم مدل اطلاعاتی ساخت (BIM) " - دانشگاه هنر اصفهان- شهریور 1396

تماس با ما

راه های ارتباطی با گروه Iran Intelligent BIM solutions

با ما در تماس باشید